REGULAMIN

poznaj nasz regulamin

SZANOWNY RODZICU/OPIEKUNIE PRZED WEJŚCIEM NA SALĘ ZABAW „TĘCZOWA DOLINA ” PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZASADAMI I REGULAMINAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W NASZEJ PLACÓWCE.

 1. Sala Zabaw Tęczowa Dolina czynna jest codziennie. Godziny otwarcia w poniedziałek – piątek: 13.00 – 20.00, sobota-niedziela: 11.00 do 20.00
 2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 3. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci korzystających z Sali Zabaw.
 4. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.
 5. Pozostawienie dziecka powyżej lat 4 pod opieką personelu jest możliwe wyłącznie w określonych terminach oraz po wcześniejszym ustaleniu z personelem i wypełnieniu wniosku.
 6. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu o wartości. Cena biletu jest uzależniona od aktualnego cennika. Bilet powinien być okazywany przy wejściu i wyjściu do Sali Zabaw.
 7. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 8. W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu rodzica /opiekuna z dzieckiem do Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie zwraca kosztów wykupienia biletu.
 9. Na konstrukcji zabawowej Sali Zabaw może jednocześnie przebywać 20 dzieci.
 10. W Sali Zabaw bez względu na porę roku, dzieci przebywają wyłącznie w skarpetach, rajstopach lub papciach. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do posiadania ochraniaczy na buty zakupionych przy kasie. Ze względu na rygory sanitarne, po wyjściu z Sali Zabaw i ponownym wejściu, Rodzic/Opiekun zobowiązany jest do wykupienia każdorazowo ochraniaczy na obuwie. Cena jednej pary ochraniaczy wynosi 1 zł.
 11. Podczas korzystania z Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny, nie krępujący ruchów dziecka.
 12. Przed wejściem dzieci do Sali Zabaw, towarzyszący im rodzice/opiekunowie powinni zdjąć biżuterię (łańcuszki, kolczyki, broszki, okulary, itp.).
 13. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.
 14. Zabrania się:
 • wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,
 • nieprawidłowego zjeżdżania (np. głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni,
 • nieprawidłowego wchodzenia na zjeżdżalnię i wspinania się po jej pochylni,
 • popychania osób współkorzystających z urządzeń Sali Zabaw,
 • wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,
 • skakania do basenu z piłeczkami,
 • wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Sali Zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami,
 • spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających.
 1. W przypadku doznania urazu fizycznego podczas korzystania z Sali Zabaw, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.
 2. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 3. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada.
 4. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.
 5. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć oraz godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.
 6. Do oferowanych przez Salę Zabaw pakietów zajęć, warsztatów, urodzinowych i animacyjnych zastosowanie mają postanowienia niniejszego regulaminu oraz regulaminy szczegółowe dotyczące w/w pakietów.

 

REGULAMIN SALI ZABAW

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG

REGULAMIN ZAJĘĆ DLA DZIECI

ZASADY DOTYCZĄCE Z SALI ZABAW

POSTANOWIENIA KOŃCOWE