Regulamin sali zabaw

 1. Sala Zabaw Tęczowa Dolina czynna jest od czwartku do niedzieli. Godziny otwarcia: wtorek – piątek: 17.00 – 20.00, sobota-niedziela: 14.00 do 20.00.
 2. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 do 12 lat.
 3. Na salę zabaw mogą wejść wyłącznie zdrowe dzieci.
 4. Należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu na salę.
 5. Rodzice nie ściągają obuwia tylko korzystają z ochraniaczy jednorazowych koszt ochraniaczy.
 6. Zakaz wnoszenia zabawek na salę zabaw.
 7. Utrzymanie dystansu między osobami.
 8. Rodzice/opiekunowie są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci korzystających z Sali Zabaw.
 9. Dzieci mogą przebywać i korzystać ze wszystkich atrakcji Sali Zabaw wyłącznie pod opieką przynajmniej jednej dorosłej osoby.
 10. Wstęp do Sali Zabaw odbywa się po wykupieniu biletu wstępu w formie paragonu o wartości. Cena biletu jest uzależniona od aktualnego cennika. Bilet powinien być okazywany przy wejściu i wyjściu do Sali Zabaw.
 11. Zakup biletu jest równoznaczny z zapoznania się z niniejszym regulaminem.
 12. W razie rezygnacji uczestnika z wykupionych usług po uprzednim wejściu rodzica /opiekuna z dzieckiem do Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie zwraca kosztów wykupienia biletu.
 13. Na konstrukcji zabawowej Sali Zabaw może jednocześnie przebywać 15 dzieci.
 14. W Sali Zabaw bez względu na porę roku, dzieci przebywają wyłącznie w skarpetach, rajstopach lub papciach.
 15. Podczas korzystania z Sali Zabaw obowiązuje strój sportowy, przewiewny, nie krępujący ruchów dziecka.
 16. Przed wejściem dzieci do Sali Zabaw, towarzyszący im rodzice/opiekunowie powinni zdjąć biżuterię (łańcuszki, kolczyki, broszki, okulary, itp.).
 17. Z urządzeń Sali Zabaw można korzystać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem. Prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada za wystąpienie urazów lub szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z urządzeń Sali Zabaw.
 18. Zabrania się:
 • wchodzenia za konstrukcję zabawową i siatki zabezpieczające,
 • nieprawidłowego zjeżdżania (np. głową w dół) i skakania ze zjeżdżalni,
 • popychania osób współ korzystających z urządzeń Sali Zabaw,
 • wynoszenia z Sali Zabaw jakichkolwiek elementów jej wyposażenia,
 • skakania do basenu z piłeczkami,
 • wnoszenia do Sali Zabaw własnego jedzenia i napojów oraz spożywania posiłków i napojów serwowanych w Sali Zabaw poza specjalnie przystosowanymi do tego celu pomieszczeniami,
 • spożywania na terenie Sali Zabaw napojów alkoholowych i środków odurzających.
 1. W przypadku doznania urazu fizycznego podczas korzystania z Sali Zabaw, fakt ten należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Sali Zabaw, pod rygorem uznania, że szkoda nie nastąpiła na terenie Sali Zabaw.
 2. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody na mieniu lub zdrowiu innych osób korzystających z Sali Zabaw, wyrządzone przez dzieci pozostające pod ich opieką.
 3. Za rzeczy pozostawione przez korzystających z Sali Zabaw, prowadzący Salę Zabaw nie odpowiada.
 4. Ze względów epidemiologicznych prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu Dzieciom widocznie chorym.
 5. Prowadzący Salę Zabaw zastrzega sobie prawo do zmiany cennika, oferty zajęć oraz godzin otwarcia Sali Zabaw. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany postanowień regulaminu i nie wymagają pisemnego aneksu.