Po długiej przerwie ponownie otwieramy !!!

Już od 15.06.2020 ponownie ZAPRASZAMY

(godziny otwarcia bez zmian)

Wszystko wyczyszczone , wydezynfekowane, staramy się zachować wszystkie normy bezpieczeństwa według zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

WAŻNE !!!

  • – 1 dziecko/ 1 opiekun
  • -dorośli przy wejściu dezynfekują ręce (dzieci myją ręce w łazience)
  • – dorośli zakładają maseczki w tej części sali , gdzie bawią się dzieci ( przy stolikach w kawiarence nie trzeba)
  • – dorośli – należy zachować bezpieczny odstęp 1,5m
  • – wszyscy wchodzą na salę OBOWIĄZKOWO w czystych skarpetkach , lub w obuwiu ochronnym
  • – ( w razie braku skarpetek lub maseczki należy zakupić w sali )
  • ZAKAZ wstępu osobą zamieszkującym z osobą przebywającą na kwarantannie lub poddane są izolacji domowej
  • dzieci /opiekunowie z objawami chorobowymi